본문 바로가기


한국어 中国语 日本 ENGLISH

회원

Login

06/23 (saturday)


Prev  Next  List Answer

Marketing plan in Vietnamese_FuturoNetwork Futuro Coin_MarketingPlan_(VNM)

글쓴이 : Futurocoin 날짜 : 2018-01-07 () 23:17 조회 : 492

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_01.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_02.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_03.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_04.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_05.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_06.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_07.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_08.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_09.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_10.png


FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_11.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_12.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_13.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_14.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_15.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_16.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_17.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_18.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_19.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_20.png


FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_21.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_22.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_23.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_24.png

FuturoNetwork_MarketingPlan_(VNM)_페이지_25.png

 

FuturoNetwork Futuro Coin_MarketingPlan_(VNM)_Marketing plan in Vietnamese

 1. 1. MARKETING PLAN FUTURONETWORK
 2. 2. THƯỞNG TRỰC TIẾP1 2 THƯỞNG BẢO TRỢ NGHỀ NGHIỆP 3 THƯỞNG ĐA TẦNG 4 5 THƯỞNG NGHỀ NGHIỆP THƯỞNG ĐÒN BẨY 6 7 THƯỞNG XE HƠI THƯỞNG KINH DOANH
 3. 3. THƯỞNG FUTUROCOIN +Giao diện cho 6 Ma trận FutureNet từ 10USD lên đến 1.000USD + Thưởng đòn bẩy + Thưởng lãnh đạo
 4. 4. ZV 100$ 250$ 500$ 1,000$ CÁC GÓI KHAI THÁC MỎ 5,000$ 10,000$ 25,000$ Gói khai thác mỏ của chúng tôi cung cấp cho bạn 2 năm khai thác tự động.
 5. 5. ZV - Cung cấp cho bạn một gói khai thác 100USD Bạn có thể kiếm được 3% THƯỞNG TRỰC TIẾP từ mỗi Thành viên Bán hàng - Cung cấp cho bạn một gói khai thác 500USD Bạn có thể kiếm được 5% THƯỞNG TRỰC TIẾP từ mỗi Thành viên Bán hàng - Cung cấp cho bạn một gói khai 1.000USD Bạn có thể kiếm được 7% THƯỞNG TRỰC TIẾP từ mỗi Thành viên Bán hàng THƯỞNG TRỰC TIẾP1
 6. 6. 3 THƯỞNG ĐA TẦNG
 7. 7. ZV CHƯƠNG TRÌNH VINH DANH ĐỒNG KIM CƯƠNG KIM CƯƠNG 1* KIM CƯƠNG 2** VIP BẠC VÀNG 青铜 钻石 星钻 双星钻 白银 黄金
 8. 8. ZV Cấp bậc Nghề nghiệp Đồng: Bạn cần có một gói khai thác FuturoCoin là 1.000 USD Bạn cần doanh thu hàng tháng là 10.000 USD (tối đa 5.000 USD từ mỗi dòng Đối tác cá nhân có thể được sử dụng cho chứng chỉ) Cấp bậc Nghề nghiệp Bạc: Bạn cần có một gói khai thác FuturoCoin là 1.000 USD Bạn cần doanh thu hàng tháng là 30.000 USD (tối đa 10.000 USD từ mỗi dòng Đối tác cá nhân có thể được sử dụng cho chứng chỉ Cấp bậc Nghề nghiệp Vàng: Bạn cần có một gói khai thác FuturoCoin là 5.000 USD Bạn cần doanh thu hàng tháng là 80.000 USD (tối đa 20.000 USD từ mỗi dòng Đối tác cá nhân có thể được sử dụng cho chứng chỉ CHỨNG CHỈ
 9. 9. ZV CHỨNG CHỈ KIM CƯƠNG Cấp bậc Nghề nghiệp Kim cương: Bạn cần có một gói khai thác FuturoCoin là 10.000 USD Bạn cần doanh thu hàng tháng là 250.000 USD (tối đa 50.000 USD từ mỗi dòng Đối tác cá nhân có thể được sử dụng cho chứng chỉ) Cấp bậc Nghề nghiệp Kim cương 1*: Bạn cần có một gói khai thác FuturoCoin là 25.000 USD Bạn cần doanh thu hàng tháng là 400.000 USD (tối đa 80.000 USD từ mỗi dòng Đối tác cá nhân có thể được sử dụng cho chứng chỉ) Cấp bậc Kim cương 2**: Bạn cần có một gói khai thác FuturoCoin là 25.000 USD Bạn cần doanh thu hàng tháng là 600.000 USD (tối đa 120.000 USD từ mỗi dòng Đối tác cá nhân có thể được sử dụng cho chứng chỉ )
 10. 10. ZV FUTURO TRÌNH ĐỘ VIP Cấp độ nghề nghiệp FUTURO VIP: Bạn cần có một gói khai thác FuturoCoin với giá 25.000 USD Bạn cần doanh thu hàng tháng là 1.000.000 USD (tối đa 200.000 đô la Mỹ từ mỗi dòng Đối tác cá nhân có thể được sử dụng cho chứng chỉ
 11. 11. 2 THƯỞNG BẢO TRỢ NGHỀ NGHIỆP - Nếu bạn đạt tiêu chuẩn Đồng, Bạc hay Vàng: Bạn có thể kiếm được thêm 3% THƯỞNG BẢO TRỢ NGHỀ NGHIỆP từ mỗi Thành viên Bán hàng - Nếu bạn đạt tiêu chuẩn Kim cương, Kim cương 1* hay Kim cương 2*: Bạn có thể kiếm được thêm 5% THƯỞNG BẢO TRỢ NGHỀ NGHIỆP từ mỗi Thành viên Bán hàng - Nếu bạn đạt tiêu chuẩn Futuro VIP: Bạn có thể kiếm được thêm 7% THƯỞNG BẢO TRỢ NGHỀ NGHIỆP từ mỗi Thành viên Bán hàng
 12. 12. 4 THƯỞNG NGHỀ NGHIỆP
 13. 13. 5 THƯỞNG ĐÒN BẨY Bạn có thể kiếm tới 50% Tiền Thưởng Đòn bẩy từ các Đối tác cá nhân của bạn Thưởng Đòn bẩy được tính toán dựa trên Thu nhập của các Đối tác cá nhân của bạn từ Đa tầng và Thưởng Nghề nghiệp. - Không đạt chuẩn: Bạn nhận 5% Thưởng Đòn bẩy - Đồng: Bạn nhận 10% Thưởng Đòn bẩy - Bạc: Bạn nhận 15% Thưởng Đòn bẩy - Vàng: Bạn nhận 20% Thưởng Đòn bẩy - Kim cương: Bạn nhận 30% Thưởng Đòn bẩy - Kim cương 1*: Bạn nhận 35% Thưởng Đòn bẩy - Kim cương 2*: Bạn nhận 40% Thưởng Đòn bẩy - VIP: Bạn nhận 50% Thưởng Đòn bẩy
 14. 14. ZV 6 THƯỞNG XE HƠI - Đồng = 100$ - Bạc = 400$ - Vàng = 400$ - Kim cương = 1.000$ - Kim cương 1* = 1.500$ - Kim cương 2* = 2.500$ - VIP = 4.000$ Đủ điều kiện Các vị trí Cấp bậc Nghề nghiệp và tận hưởng THƯỞNG XE HƠI mỗi tháng lên tới 4.000$ Bắt đầu với Cấp bậc Đồng, đơn giản đủ điều kiện và duy trì để nhận THƯỞNG XE HƠI hàng tháng
 15. 15. 7 THƯỞNG KINH DOANH Đủ điều kiện Các vị trí Cấp bậc Nghề nghiệp và tận hưởng THƯỞNG KINH DOANH mỗi tháng lên tới 6.000$ Bắt đầu với Cấp bậc Vàng, đơn giản đủ điều kiện và duy trì để nhận THƯỞNG KINH DOANH hàng tháng. Thưởng kinh doanh sẽ được trả hàng tháng. - Vàng = 400$ - Kim cương = 1.000$ - Kim cương 1* = 1.500$ - Kim cương 2* = 2.500$ - VIP = 6.000$
 16. 16. ZV
 17. 17. ZV Giao diện của 6 Ma trận FutureNet 10, 25, 50, 100, 500 & 1,000 USD
 18. 18. Giao diện của 6 Ma trận FutureNet 10, 25, 50, 100, 500 & 1,000 USD Kế hoạch tiếp thị FUTURO, có một giao diện trực tiếp đến 6 ma trận. Kế hoạch năng động của chúng tôi đảm bảo bắt buộc 10% các khoản hoa hồng kiếm được của bạn sẽ tự động mua các điểm quảng cáo của bạn và đưa bạn vào các Ma trận FutureNet. Chúng tôi có các ma trận 10, 25, 50, 100, 500 và 1,000 USD Mỗi Ma trận là 3x3 trên 10 Cấp độ. Các ma trận FutureNet tạo cho bạn cơ hội thu nhập nhiều lần lên tới 7,4 triệu đô la Mỹ.
 19. 19. Ví dụ: Khi bạn kiếm 100 USD trong FUTURO Business và bạn không ở trong các Ma trận, bạn sẽ nhận được 1000 điểm Media và nhận được một khoản thanh toán tự động ở vị trí Ma trận 10 USD. Ma trận 10 USD của chúng tôi có tiềm năng thu nhập hơn 44.250 USD Vui lòng tham khảo chi tiết kế hoạch bồi thường trong kế hoạch tiếp thị FutureNet. Khi bạn tiếp tục kiếm được, bạn có thể nâng cấp lên tất cả các vị trí của các Ma trận, từ vị trí của ma trận này cho đến vị trí của ma trận khác. Các ma trận FutureNet tạo cho bạn cơ hội thu nhập nhiều lần lên tới 7,4 triệu đô la Mỹ. Giao diện của 6 Ma trận FutureNet 10, 25, 50, 100, 500 & 1,000 USD
 20. 20. Nếu bạn đã ở trong tất cả 6 Ma trận, 10% lệnh bắt buộc sẽ tạo ra doanh thu mới, lặp đi lặp lại trong các Vị trí Ma trận hiện tại của bạn (10 USD, 25 USD, 50 USD, 100 USD, 500 USD và 1.000 USD) và bạn sẽ nhận được điểm Media mới, mà bạn có thể sử dụng để mua các sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi. Vì điều này áp dụng cho tất cả mọi người trong nhóm của bạn, điều này có nghĩa là tiền thưởng sẽ quay vòng cho mọi người trong nhóm. Khi ai đó kiếm được tiền trong kế hoạch tiếp thị của FUTURO, người khác cũng sẽ kiếm được tiền từ các Ma trận FutureNet! 6 Ma trận của bạn có cơ hội được lấp đầy từng bước một. Các ma trận FutureNet tạo cho bạn cơ hội thu nhập nhiều lần lên tới 7,4 triệu đô la Mỹ. Giao diện của 6 Ma trận FutureNet 10, 25, 50, 100, 500 & 1,000 USD
 21. 21. Phần thưởng FUTURO NETWORK
 22. 22. Cấp bậc Nghề nghiệp ĐỒNG Bạn nhận được Chứng chỉ Đồng Tại Hội nghị quốc gia hoặc quốc tế bạn cũng sẽ nhận được FUTURO PIN ĐỒNG Bạn có thể kiếm được THƯỞNG XE HƠI ĐỒNG = 100USD/tháng Cấp bậc Nghề nghiệp BẠC Bạn nhận được Chứng chỉ Bạc Tại Hội nghị Quốc gia hoặc Quốc tế bạn cũng sẽ nhận được FUTURO PIN BẠC Bạn có thể kiếm được THƯỞNG XE HƠI BẠC = 400USD/tháng Cấp bậc Nghề nghiệp VÀNG Bạn nhận được Chứng chỉ Vàng Tại Hội nghị Quốc gia hoặc Quốc tế bạn cũng sẽ nhận được FUTURO PIN VÀNG Bạn có thể kiếm được THƯỞNG XE HƠI VÀNG = 400USD/tháng Bạn có thể kiếm được THƯỞNG KINH DOANH VÀNG = 400USD/tháng
 23. 23. ZV Cấp bậc Nghề nghiệp KIM CƯƠNG Bạn nhận PIN FUTURO Kim cương + Chứng chỉ Bạn có thể kiếm được THƯỞNG XE HƠI Kim cương = 1.000USD / tháng Bạn có thể kiếm được THƯỞNG KINH DOANH Kim cương = 1.000USD / tháng Cấp bậc Nghề nghiệp KIM CƯƠNG 1* Bạn nhận PIN FUTURO Kim cương 1* + Chứng chỉ Bạn có thể kiếm được THƯỞNG XE HƠI Kim cương 1* = 1.500USD / tháng Bạn có thể kiếm được THƯỞNG KINH DOANH Kim cương 1* = 1.500USD/ tháng Bạn nhận miễn phí các Vé VIP cho các buổi Hội nghị của FutureNet* Cấp bậc Nghề nghiệp KIM CƯƠNG 2** Bạn nhận PIN FUTURO Kim cương 2**+ Chứng chỉ Bạn có thể kiếm được THƯỞNG XE HƠI Kim cương 2** = 2.500USD / tháng Bạn có thể kiếm được THƯỞNG KINH DOANH Kim cương 2** = 2.500USD / tháng Bạn nhận miễn phí các Vé VIP cho các buổi Hội nghị của FutureNet*
 24. 24. ZV Cấp bậc Nghề nghiệp FUTURO VIP Bạn nhận PIN Futuro VIP Vàng rắn + Chứng chỉ Bạn có thể kiếm được THƯỞNG XE HƠI Futuro VIP = 4.000 USD / tháng Bạn có thể kiếm được THƯỞNG KINH DOANH Futuro VIP = 6.000 USD / tháng Bạn nhận miễn phí các Vé VIP cho các buổi Hội nghị của FutureNet* Bạn nhận miễn phí Khách sạn 5* tại các buổi Hội nghị của FutureNet* FUTURO VIP sẽ nhận các giải thưởng phụ tại mọi buổi Hội nghị của FutureNet

Name PassWord
    ☞Emoticons☜
Secret
Please enter the letters on the left.
Prev  Next  List Answer

Number Image Title
13  FuturoNetwork_MarketingPlan_(EN)
12  Marketing plan in Slovenian_FuturoNetwork Futuro C…
11  Marketing plan in Ukrainian_FuturoNetwork Futuro C…
10  Marketing plan in Russian_FuturoNetwork Futuro Coi…
9  Marketing plan in Vietnamese_FuturoNetwork Futuro …
8  Marketing plan in Polish_FuturoNetwork Futuro Coin…
7  Marketing plan in Japanese_FuturoNetwork Futuro Co…
6  Marketing plan in Chinese_FuturoNetwork Futuro Coi…
5  퓨처로코인 마케팅플랜_한국어
4  Marketing plan in English_FuturoNetwork Futuro Coi…
FirstP12End

Login Join PC Version Top ▲

Futuro Coin©  |   futurocoin.me
※ This homepage is operated independently from the head office.
Global Manager : +82-10-7733-9925